Hotarari ale Consiliului Local - Ultimele documente incarcate

# Titlu Descriere An Document
1 Anexa nr.1 la HCL nr. 6 din 30/01/2019 NOMENCLATORUL şi ierarhia funcţiilor publice din Primăria Comunei Mărişelu (potrivit art. 11 din Legea nr. 153/2017) cuprinzând salariul de bază 2019 Descarca document
3 Anexa nr. 1 la HCL Mărișelu nr. 4 din 30/01/2019 Unităţile de învăţământ din Comuna Mărişelu 2019 Descarca document
3 Anexa nr. 1 la HCL Mărișelu nr. 2 din 30/01/2019 Planul anual de acțiune de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul personelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local pe baza Legii nr. 41/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulteriore 2019 Descarca document
3 HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării operatorul S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și management Detalii document 2019 Descarca document
3 HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud Detalii document 2019 Descarca document
3 HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de închiriere nr. 2833 din 08/06/2017 încheiat între Comuna Mărişelu şi domnul Boșca Viorel Detalii document 2019 Descarca document
3 HOTĂRÂRE privind asumarea reţelei şcolare în comuna Mărişelu pentru anul şcolar 2019 – 2020 Detalii document 2019 Descarca document
3 HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Mărişelu, pentru anul 2019 Detalii document 2019 Descarca document
3 HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă care beneficiază de ajutor social în anul 2019 Detalii document 2019 Descarca document
3 HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Mărişelu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 Detalii document 2019 Descarca document
Arhiva din anii precedenti