Proiecte de hotarare ale Consiliului Local - Ultimele documente incarcate

Titlu Descriere An Document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind vânzarea directă către populație a masei lemnose fasonată din partida 1.384.036 Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mariselu pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul IV, anul 2018 Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea preţului de pornire pentru vânzarea la licitaţie a masei lemnose fasonată din partida 1.460.686 Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării operatorului S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.10 din HCL Mărișelu nr. 88/18.12.2018 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Mărişelu, pentru anul 2019 Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea prin licitaţie publică a loturilor zootehnice, proprietate publică a comunei Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind însuşirea modificării prin Act adiţional la Contractul de închiriere nr. 2154 din 13.04.2018 pentru suprafețe de pajiști aflate în domeniul public/privat al comunei Mărișelu Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atribuirea ca denumire ,,XXX” Bazei Sportive din localitatea Mărișelu, comuna Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor actualizate care nu se finanteaza prin PNDL pentru obiectivul de investitii „ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE MĂRIȘELU, BÂRLA, DOMNEȘTI, MĂGUREL Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind clasificarea drumurilor de interes local ca străzi Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind atestarea apartenenţei la Domeniul Public al Comunei Mărișelu a drumurilor de exploatare agricolă, a drumului communal D15A şi a străzilor Detalii document 2019 Descarca document
Proiect denumire Baza sportiva Detalii document 2019 Descarca document
ROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi reprezentând noua valoare la obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE MĂRIȘELU, BÂRLA, DOMNEȘTI, MĂGURELE ȘI SÂNTIOANA Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Mărişelu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE retea scolara Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă care beneficiază de ajutor social în anul 2019 Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Mărişelu, pentru anul 2019 Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea tarife deseuri Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de închiriere nr. 2833 din 08/06/2017 încheiat între Comuna Mărişelu şi domnul Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale constând în impozite, datorate bugetului local de către persoane fizice care au calitatea de contribuabili la bugetul local al Comunei Măriș Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii specifice privind recrutarea, numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru „Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, judeţul Bistriţa-Năsă Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea mandatului special Primarului comunei Mărișelu să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru ”Serviciul de alimentare cu gaze naturale”, județul Bistriţa-Năsăud, pentru accept Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii suprafeţelor de 64,86 ha pajişti, proprietate a comunei Mărişelu, crescătorilor de animale din comună, peroane fizice şi/sau juridice Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu pe anul 2019 Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente programului şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentr Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi reprezentând noua valoare la obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE MĂRIȘELU, BÂRLA, DOMNEȘTI, MĂGURELE ȘI SÂNTIOANA Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor actualizate care nu se finanteaza prin PNDL pentru obiectivul de investitii „ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE MĂRIȘELU, BÂRLA, DOMNEȘTI, MĂGURE Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alegerea de către Consiliul local a preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie-iunie 2019 Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de închiriere nr. 2462 din 07/06/2016 încheiat între Comuna Mărişelu şi domnul Jelnean Alexandru Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractelor de închiriere nr. 2933 din 19.05.2016 și nr. 2934 din 19.05.2016 încheiate între Comuna Mărişelu şi domnul Boșca Viorel Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din funcţiune şi casarea unor bunuri aflate în patrimoniul comunei Mărişelu Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asigurarea de la bugetul local a cheltuielilor actualizate care nu se finanteaza prin PNDL pentru obiectivul de investitii „ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE MĂRIȘELU, BÂRLA, DOMNEȘTI, MĂGURE Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi reprezentând noua valoare la obiectivul de investiții „ÎNFIINȚARE SISTEM DE CANALIZARE CU STAȚIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂȚILE MĂRIȘELU, BÂRLA, DOMNEȘTI, MĂGURELE ȘI SÂNTIOANA Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați la obiectivul de investiții „Reabilitare DC 15 Măgurele-Jeica 0+000-6+250 6,25 km, comuna Mărişelu Detalii document 2019 Descarca document
PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați pentru obiectivul de investiție ,,MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA MĂRIŞELU, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD” Detalii document 2019 Descarca document
Arhiva din anii precedenti