Proiecte de hotarare ale Consiliului Local - Ultimele documente incarcate

# Titlu Descriere An Document
1 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud Detalii document 2019 Descarca document
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind asumarea reţelei şcolare în comuna Mărişelu pentru anul şcolar 2019 – 2020 Detalii document 2019 Descarca document
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă care beneficiază de ajutor social în anul 2019 Detalii document 2019 Descarca document
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Mărişelu, pentru anul 2019 Detalii document 2019 Descarca document
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitării operatorul S.C. Supercom S.A. de modificare a tarifelor aferente Serviciului Public de Salubrizare din județul Bistrița – Năsăud respectiv activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale și Detalii document 2019 Descarca document
3 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea contractului de închiriere nr. 2833 din 08/06/2017 încheiat între Comuna Mărişelu şi domnul Boșca Viorel Detalii document 2019 Descarca document
3 Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al Comunei Mărișelu rezultat la incheierea exercitiului bugetar al anului 2018 Detalii document 2019 Descarca document
Arhiva din anii precedenti