Comisii de specialitate ale Consiliului Local

Nume Prenume Comisie de specialitate
ROSCA VALER ADRIAN Comisia juridică şi de disciplină, munca si protectie sociala,protectia copilului, apărarea ordinii şi liniştii publice
TAUT IACOB Comisia juridică şi de disciplină, munca si protectie sociala,protectia copilului, apărarea ordinii şi liniştii publice
VARAREAN EMIL Comisia juridică şi de disciplină, munca si protectie sociala,protectia copilului, apărarea ordinii şi liniştii publice
HORDOAN MARIA Învăţământ, sănătate si familie, cultură, culte, activitati cultural -sportive si turism, servicii si comert
NETAN IONEL Învăţământ, sănătate si familie, cultură, culte, activitati cultural -sportive si turism, servicii si comert
TUNS IOAN Învăţământ, sănătate si familie, cultură, culte, activitati cultural -sportive si turism, servicii si comert
BABUTAN MIHAI Programe de dezv. eco. şi soc. buget-finanţe, adm. domen. public şi privat al com. gosp com. amenaj. terit. şi urb, agricult. prot. mediului
BENZAR IONELA IULIANA Programe de dezv. eco. şi soc. buget-finanţe, adm. domen. public şi privat al com. gosp com. amenaj. terit. şi urb, agricult. prot. mediului
Buta Dumitru Programe de dezv. eco. şi soc. buget-finanţe, adm. domen. public şi privat al com. gosp com. amenaj. terit. şi urb, agricult. prot. mediului
TOMA DAN Programe de dezv. eco. şi soc. buget-finanţe, adm. domen. public şi privat al com. gosp com. amenaj. terit. şi urb, agricult. prot. mediului
VAIDA GHIORGHE Programe de dezv. eco. şi soc. buget-finanţe, adm. domen. public şi privat al com. gosp com. amenaj. terit. şi urb, agricult. prot. mediului