Hotarari ale Consiliului Local - Ultimele documente incarcate

Nr doc Data document Titlu Document
1

10/01/2020

Hotarâre privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Mărişelu rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019 Descarca document
10

30/01/2020

Hotărâre privind aprobarea preţurilor de pornire pentru vânzarea prin negociere către agenți economici a masei lemnose Descarca document 1 Descarca document 2
11

18/02/2020

Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Mărişelu pe anul 2020 Descarca document
12

18/02/2020

Hotărâre privind schimbarea destinației imobilului ,,Școala Generală Jeica”, satul Jeica, nr. 47, comuna Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud în vederea demolării și amenajării pe terenul rămas liber după demolare a unui parc Descarca document
13

20/03/2020

Hotărâre privind alegerea de către Consiliul local a preşedintelui de şedinţă pentru perioada aprilie-iunie 2020 Descarca document
14

20/03/2020

Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a numărului de personal care aparţine aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mărişelu Descarca document 1 Descarca document 2 Descarca document 3
15

20/03/2020

Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Mărişelu, judeţul Bistriţa-Năsăud Descarca document 1 Descarca document 2
16

20/03/2020

Hotărăre privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Mariselu pe cele doua sectiuni: de functionare si dezvoltare pentru trimestrul IV, anul 2019 Descarca document
17

20/03/2020

Hotărâre privind însuşirea modificării prin Act adiţional la Contractele de închiriere nr. 3161 din 15.06.2015, nr. 3217 din 17.06.2015, nr. 3332 din 02.06.2016 și nr. 2932 din 19.05.2016 Descarca document
18

20/03/2020

Hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită a suprafeţei de 300 mp, teren acordat tinerilor în temeiul Legii nr. 15/2003 Descarca document
19

20/03/2020

Hotărâre privind aprobarea listei cu terenurile aflate în proprietatea privată a comunei Mărişelu, pentru atribuirea gratuită a suprafeţei de 300 mp tinerilor sub 35 ani în vederea construirii de locuinţe Descarca document
2

28/01/2020

Hotărâre privind asumarea reţelei şcolare în comuna Mărişelu pentru anul şcolar 2020 – 2021 Descarca document 1 Descarca document 2
20

20/03/2020

Hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, teren în suprafaţă de 300 mp proprietatea privată a comunei Mărişelu, în temeiul Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe Descarca document
3

28/01/2020

Hotărâre privind privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din Comisia de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale a secretarului general al comunei Mărișelu Descarca document
4

28/01/2020

Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul comunei Mărișelu, județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2020 – 2024 Descarca document 1 Descarca document 2
5

28/01/2020

Hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru persoanele majore apte de muncă care beneficiază de ajutor social în anul 2020 Descarca document 1 Descarca document 2
6

28/01/2020

privind aprobarea planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna Mărişelu, pentru anul 2020 Descarca document 1 Descarca document 2
7

28/01/2020

Hotărâre privind modalitatea de întocmire a Registrului Agricol la nivelul Comunei Mărișelu Descarca document
8

28/01/2020

Hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 3376 din 02/06/2016, încheiat între comuna Mărişelu şi doamna Pop Aurela Descarca document
9

28/01/2020

Hotărâre SF, indicatori, cofinanțare proiect apă - POIM 2014-2020 Descarca document 1 Descarca document 2 Descarca document 3
Arhiva din anii precedenti